ASM: Device is already labeled for ASM disk

1 Eyl by Ahmet Duruöz

ASM: Device is already labeled for ASM disk

Sorun:
Önceden ASM disk grubuna dahil edilmiş bir diski başka bir disk grubu için kullanılmaya çalışıldığında “Device is already labeled for ASM disk” şeklinde hata vermektedir.

$ /etc/init.d/oracleasm createdisk DATA1 /dev/sda1
Marking disk "/dev/sda1" as an ASM disk: asmtool:
Device "/dev/sda1" is already labeled for ASM disk ""     [FAILED]

$ /etc/init.d/oracleasm deletedisk DATA1
Removing ASM disk "DATA1"                                 [FAILED]

Sebep:
ASMLib bazen ASM için kullanılmış disk üzerinde bölümleri bırakabilmektedir.

Çözüm:
dd komutu ile ilgili bölümleme bilgisini ezmek yeterli olacaktır. Diskin boyutuna göre başlardaki bölümleri ezmek yeterli olacaktır. Bölüm adı için /dev/sda1 kullanılmıştır. Sizdeki diskin bölüm adına göre , bunu değiştirin.

$ dd if=/dev/zero of=/dev/sda1 bs=1024 count=1000
1000+0 records in
1000+0 records out

Yetersiz olursa count değerini arttırabilirsiniz.

$ /etc/init.d/oracleasm createdisk DATA1 /dev/sda1
Marking disk "/dev/sda1" as an ASM disk:                  [ OK ]

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir