ORA-24247: network access denied by access control list (ACL)

Hatayı aldığımız kullanıcının SCOTT olduğunu varsayalım. Bu durumda SCOTT kullanıcısı için kontrol listesi oluşturulmalıdır. Bunun için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz.

BEGIN

--Daha önceden network_servisi.xml ACL oluşturuldu ise aşağıdaki satırın aktif hale getirin.
--DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.DROP_ACL('network_servisi.xml');

DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.CREATE_ACL(
acl => 'network_servisi.xml',
description => 'ORCL ACL',
principal => 'SCOTT',
is_grant => true,
privilege => 'connect');

DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ADD_PRIVILEGE(
acl => 'network_servisi.xml',
principal => 'SCOTT',
is_grant => true,
privilege => 'resolve');

DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ASSIGN_ACL(
acl => 'network_servisi.xml',
host => '*');

COMMIT;

END;

 

Loading

Leave Your Comment