RAC veri tabanını arşiv log moda dönüştürmek

RAC veri tabanının arşiv log moda alınması normal veri tabanı için gerekli işlemlerden biraz farklıdır. Aşağıdaki adımlar uygulanarak arşiv log modda olmayan bir rac veri tabanı, arşiv log moda alınabilir.

$ sqlplus / as sysdba
SQL> alter system set cluster_database=false scope=spfile sid='racdb1';

$ srvctl stop database -d racdb

$ sqlplus / as sysdba
SQL> startup mount

SQL> alter database archivelog;

SQL> alter system set cluster_database=true scope=spfile sid='racdb1';

SQL> shutdown immediate

$ srvctl start database -d racdb

$ sqlplus / as sysdba
SQL> archive log list

Database log mode              Archive Mode
Automatic archival             Enabled
Archive destination            USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
Oldest online log sequence     3058
Next log sequence to archive   3061
Current log sequence           3061

 

Yukardaki gibi Automatic archival Enabled ise herşey yolunda demektir.

Loading

Leave Your Comment