Temp dosyaları ile ilgili ORA-01187 ORA-01110 hatası

Sistemin varsayılan temp tablo alanının TMP olduğunu varsayalım.

HATA:
ORA-01187: cannot read from file n because it failed verification tests
ORA-01110: data file n: ‘/oradata/orcl/temp01.dbf’

Sistemde yeni temp tbs oluşturulur:

SQL> CREATE TEMPORARY TABLESPACE TEMP2 TEMPFILE  '/oradata/orcl/temp2_01.dbf' SIZE 10G AUTOEXTEND OFF EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 1M;

Sistemin varsayılan temp tbs ‘si yeni oluşturulan TEMP2 tbs yapılır:

SQL> ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp2;

Eski varsayılan temp tbs silinir.

SQL> DROP TABLESPACE TMP INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;

Eski varsayılan temp tbs yeniden oluşturulur. Bu ve bundan sonraki adım gerekli değil, zaten temp tbs var ama sistemin alıştığınız gibi olması için uygulanabilir :

SQL> CREATE TEMPORARY TABLESPACE TMP TEMPFILE  '/oradata/orcl/temp01.dbf' SIZE 30G AUTOEXTEND OFF EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 1M;

Yeniden varsayılan temp tbs olarak değiştirilir:

SQL> ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE TMP;

Geçici olarak oluşturulan temp2 tbs silinir.

SQL>DROP TABLESPACE temp2 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;

Loading

Leave Your Comment