DBCA (Database Configuration Assistant) silent mod kullanımı

DBCA ile her zaman gui ile çalışamayabilirsiniz. Komut satırından çalışmanız gerektiğinde slient modda da tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Öncelikle adump dizininin oluşturulması gerekiyor. Tüm node’larda aşağıdaki gibi dizin oluşturabilirsiniz.

[oracle@oradb01 ~]$ mkdir -p /u01/app/oracle/admin/ORCL/adump
[oracle@oradb01 ~]$ mkdir -p /u01/app/oracle/admin/ORCL/adump

 

DBCA ile aşağıdaki komut ile rac veri tabanı oluşturabilirsiniz.

 

[oracle@oradb01 ~]$ dbca -silent \
-nodelist oradb01,oradb02 \
-createDatabase \
-templateName General_Purpose.dbc \
-gdbName ORCL \
-sid ORCL   \
-SysPassword welcome1 \
-SystemPassword welcome1 \
-emConfiguration none \
-redoLogFileSize 1024  \
-recoveryAreaDestination RECO_DG \
-storageType ASM       \
-asmsnmpPassword welcome1 \
-diskGroupName DATA_DG \
-recoveryGroupName RECO_DG \
-listeners LISTENER  \
-registerWithDirService false \
-characterSet WE8ISO8859P9 \
-nationalCharacterSet AL16UTF16 \
-databaseType MULTIPURPOSE \
-automaticMemoryManagement true \
-totalMemory 20480 \
-sampleSchema false \
-initparams audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/ORCL/adump' \
-initparams compatible='11.2.0.4' \
-initparams db_create_file_dest='+DATA_DG' \
-initparams db_create_online_log_dest_1='+DATA_DG' \
-initparams db_create_online_log_dest_2='+RECO_DG' \
-initparams db_recovery_file_dest='+RECO_DG' \
-initparams diagnostic_dest='/u01/app/oracle' \
-initparams parallel_max_servers=8 \
-initparams processes=1000

 

Aşağıdaki komut ile de var olan bir veritabanını silebilirsiniz.

[oracle@oradb01 ~]$ dbca -silent -deleteDatabase -sourceDB ORCL
Connecting to database
9% complete
14% complete
19% complete
23% complete
28% complete
33% complete
38% complete
47% complete
Updating network configuration files
48% complete
52% complete
Deleting instances and datafiles
66% complete
80% complete
95% complete
100% complete
Look at the log file "/u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/ORCL.log" for further details.

 

Tüm işlemlerin listesi ve kullanımı ile ilgili açıklamalar için aşağıdaki komutu çalıştırın.

[oracle@oradb01 ~]$ dbca -help

 

Loading

Leave Your Comment