Sistem veritabanları

Master:

SQL Server Instance’ı üzerinde sistem seviyesindeki tüm bilgileri tutan veritabanıdır.

Msdb:

SQL Server Agent tarafından alertleri ve jobları zamanlamak için kullanılır.

Model:

Yeni bir veritabanı oluştururken SQL Server default ayarları model veritabanına bakarak set eder. Örneğin Veritabanı Boyutu, Collation Bilgisi, Recovery Model’i, AutoGrowth Ayarı vb.

Tempdb:

Sistem veritabanları içinde en çok değineceğimiz veritabanı tempdb. Çünkü sistemin türüne ve yoğunluğuna göre farklı konfigurasyonlar yapmak gerekiyor. Temp tabloları gibi geçici objeler oluşturduğumuz zaman bu objeler tempdb veritabanını kullanıyor. Dolayısıyla işlem yoğunluğu fazla olan bir instance üzerinde tempdb file sayısını arttırmak gerekebiliyor. Aşağıdaki linkteki script’i kullanarak hangi tempdb file’ınızın ne kadar read ve write yaptığını, read ve write’larınızın ne kadar beklediğini görebilirsiniz.

 

https://www.brentozar.com/sql/tempdb-performance-and-configuration/

 

Eğer Read ve Write’larınız 20 ms’nin üstündeyse tempdb file sayınızı arttırabilirsiniz. “Veritabanı Oluşturmak” isimli makalemde anlattığım gibi tempdb’nin auto growth seçeneğini, Initial Size’ını ayarlamanızda fayda var. Aynı makalede file sayısını nasıl arttıracağınızı da bulabilirsiniz.

 

Loading

Leave Your Comment