ORA-3136 inbound connection timed out hatasının çözümü

Bu hatanın alınmasındaki sebep, veritabanına bağlanmak isteyen bir kullanıcının kendisine tanımlanmış olan sürede, firewall yada bağlantı problemleri gibi sebeplerden ötürü bağlanamamış olmasıdır.

Çözüm için listener’da bir parametreyi değiştmemiz ve bir dosya içerisine parametre eklememiz gerekebilir.

Listener Control programını başlatalım. inbound_connect_timeout parametresinin değerini limitsiz (0) yapacağız.

#lsnrctl 
LSNRCTL for HPUX: Version 10.2.0.4.0 - Production on 23-NOV-2009 11:38:17
Copyright (c) 1991, 2007, Oracle. All rights reserved. 
Welcome to LSNRCTL, type "help" for information.

LSNRCTL> show inbound_connect_timeout 
Connecting to (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=)(PORT=1521)) 
LISTENER parameter "inbound_connect_timeout" set to 60 
The command completed successfully

LSNRCTL> set inbound_connect_timeout 0
Connecting to (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=)(PORT=1521)) 
LISTENER parameter "inbound_connect_timeout" set to 0 
The command completed successfully

 

inbound_connect_timeout’un ilk değeri 60 saniyedir. Bu değeri sıfır yaparsak limitsiz olacağını belirtmiş oluyoruz.

Ardından $ORACLE_HOME/network/admin dizini içerisinde bulunan sqlnet.ora dosyasının içerisine aşağıdaki satırı ekliyoruz;

SQLNET.INBOUND_CONNECT_TIMEOUT 0

Aynı dizindeki listener.ora dosyasındaki ilgili listener için aşağıdaki parametreyi set ediyoruz. Varsayılan listener ismi LISTENER olacaktır. Farklı bir isim kullanılmışsa parametresnin sonundaki _LISTENER bölümü listener adı ile aynı olmalıdır.

INBOUND_CONNECT_TIMEOUT_LISTENER=0

Son olarak listener’ı yeniden başlatalım.

#lsnrctl stop
#lsnrctl start

 

Loading

Leave Your Comment