Exadata KVM bağlantısı sırasındaki “Network connect error” hatasının çözümü

Exadata kabinetindeki KVM switch’e tarayıcı ile erişim sağlandığında , Java kaynaklı , “Network connect error” hatası alınabilmektedir. 

Java güvenlik ayarlarından KVM için istisna da oluştursanız bu hata alınabilmektedir. Bazı eski java versiyonlarında sorun yaşanmasa da birçok java versiyonunda bu hata yaşanmaktadır.

Tarayıcıdan giriş yaptıktan sonra KVM Session linkine tıklanıp, session_launch.jnlp dosyası çalıştırıldıktan sonra , aşağıdaki ekran hatası görülmektedir.

Hata için bir workaround mevcuttur. Hatanın alınmaması için “C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\lib\security” dizini altındaki java.security dosyasında aşağıdaki değişiklikler yapılmalıdır. Dizindeki jre1.8.0_121 yerine sizdeki jre versiyonu olması gerekmektedir.

Dosyadaki ;

jdk.certpath.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024, DSA keySize < 1024, EC keySize < 224

satırını

jdk.certpath.disabledAlgorithms=MD2

şeklinde

jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, MD5withRSA, DH keySize < 768, EC keySize < 224

satırını

jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4

şeklinde değiştirmelisiniz. Tüm satırı değiştirmek yerine mevcut satırın başına # ekleyip yeni bir satır olarak dosyaya ekleme yapın.

Örnek :

#jdk.certpath.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024, DSA keySize < 1024, EC keySize < 224

jdk.certpath.disabledAlgorithms=MD2

………

#jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, MD5withRSA, DH keySize < 768, EC keySize < 224

jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4

Değişiklik sonrasında , hatayı almadan KVM session oluşturabileceksiniz.

 

Loading

Leave Your Comment