Data Pump Export işleminin ORA-31693 ORA-02354 ve ORA-01555 hataları ile sonlanması

Expdp ile yedek alınırken lob alanı olan bir tabloya geldiğinde ORA-31693 ORA-02354 ve ORA-01555 hataları ile sonlanabilmektedir. Bunun iki temel…


cursor: mutex S bekleme olayına sebep olan sorgular

Bir oturum, paylaşılan modda bir mutex’i talep ettiğinde, başka bir oturum bu mutex’i aynı cursor nesnesinde özel modda tuttuğunda, Cursor…


Global cache servisinin (LMSn) performansının arttıtılması

Global cache servis (LMSn) prosesleri , tampon önbelleğinde tutan instance’taki blokların tutarlı kopyalarını , talepte bulunan instance’ın foreground prosesine kopyalar.…


Automatic Memory Management konfigürasyonu

Automatic Memory Management kullanılmayan veritabanlarında AMM konfigürasyonu sonradan da yapılabilir. Bunun için gerekli parametreleri değiştirip veritabanını yeniden başlatmak gerekiyor. Oracle…


Bir kullanıcıya ait yetkilerin sorgulanması

Bir kullanıcıya verilmiş yetkilerin neler olduğunu data dictionary görüntüleriyle sorgulamak mümkündür. Kullanılabilecek başlıca görüntüler aşağıdaki gibidir : Tüm kullanıcıların yetkileri…