Data Pump Export işleminin ORA-31693 ORA-02354 ve ORA-01555 hataları ile sonlanması

Expdp ile yedek alınırken lob alanı olan bir tabloya geldiğinde ORA-31693 ORA-02354 ve ORA-01555 hataları ile sonlanabilmektedir. Bunun iki temel sebebi bulunmaktadır. İlgili tablodaki LOB…


cursor: mutex S bekleme olayına sebep olan sorgular

Bir oturum, paylaşılan modda bir mutex’i talep ettiğinde, başka bir oturum bu mutex’i aynı cursor nesnesinde özel modda tuttuğunda, Cursor Mutex S bekleme olayına sebep…


Global cache servisinin (LMSn) performansının arttıtılması

Global cache servis (LMSn) prosesleri , tampon önbelleğinde tutan instance’taki blokların tutarlı kopyalarını , talepte bulunan instance’ın foreground prosesine kopyalar. LMS aynı zamanda talepte bulunulan…


Automatic Memory Management konfigürasyonu

Automatic Memory Management kullanılmayan veritabanlarında AMM konfigürasyonu sonradan da yapılabilir. Bunun için gerekli parametreleri değiştirip veritabanını yeniden başlatmak gerekiyor. Oracle veritabanlarında Automatic Memory Management (AMM) aktif…


Bir kullanıcıya ait yetkilerin sorgulanması

Bir kullanıcıya verilmiş yetkilerin neler olduğunu data dictionary görüntüleriyle sorgulamak mümkündür. Kullanılabilecek başlıca görüntüler aşağıdaki gibidir : Tüm kullanıcıların yetkileri için : ALL_COL_PRIVS ALL_COL_PRIVS_MADE ALL_COL_PRIVS_RECD…