cursor: mutex S bekleme olayına sebep olan sorgular

Bir oturum, paylaşılan modda bir mutex’i talep ettiğinde, başka bir oturum bu mutex’i aynı cursor nesnesinde özel modda tuttuğunda, Cursor Mutex S bekleme olayına sebep olur. Diğer bir deyişle Cursor Mutex S bekleme olayı oluştuğunda farklı iki session aynı sorgu üzerinde hard yada soft parsing yapmaya çalışmaktadır.

Bunun sonucu olarak shared pool içerinde yüksek sayıda sorgu versiyonları görmek veya yüksek cpu kullanımı görmek mümkündür.

Sorgular tespit edilip, bind variable kullanılacak şekilde değiştirilmesi veya shared pool içerisinden temizlenmesi gerekmektedir.

Bu bekleme olayına sebep olan sorguların tespiti için v$mutex_sleep_history görüntüsünden MUTEX_IDENTIFIER bilgileri ile v$sqlarea görüntüsünden detaylarına ulaşabiliriz.

Öncelikle  sorguların mutex_identifier bilgilerini bulalım. Aşağıdaki sorgu ile bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

SQL>  SELECT MUTEX_IDENTIFIER,
     MUTEX_TYPE,
     MAX (gets),
     MAX (sleeps),
     mutex_value
  FROM v$mutex_sleep_history
  WHERE mutex_type = 'Cursor Pin'
GROUP BY MUTEX_IDENTIFIER, MUTEX_TYPE, mutex_value
ORDER BY 4 DESC; 

MUTEX_IDENTIFIER MUTEX_TYPE	  MAX(GETS) MAX(SLEEPS) MUTEX_VALUE
---------------- --------------------------------------------------------
   3220332543 Cursor Pin	 1722384420	 813613 0000000000000001
   3220332543 Cursor Pin	 1721330975	 569746 0000000000000006
   3220332543 Cursor Pin	 2961274030	 487219 0000000000000015
   3220332543 Cursor Pin	 2961169907	 470463 0000000000000010
   3220332543 Cursor Pin	 1707265921	 465149 000005F50000001C
   3220332543 Cursor Pin	 2961284466	 460056 0000000000000013
   3220332543 Cursor Pin	 1709020847	 450800 000001880000000D

Bu sorgudan dönen MUTEX_IDENTIFIER bilgisi ile v$sqlarea görüntüsündeki hash_value alanı birleştirerek ilgili sorguya ulaşabilirsiniz.

 

SQL> select sql_id, sql_text, version_count,address,hash_value from v$sqlarea where hash_value=3220332543;

Yukarıdaki sorgu ile address ve hash_value bilgileri tespit edilen sorgunun shared pool’dan çıkarılması için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

SQL> exec DBMS_SHARED_POOL.PURGE ('000000069387B220, 3220332543', 'C');

PL/SQL procedure successfully completed.

 

Loading

Leave Your Comment