alter system flush redo işlemindeki ORA-01105 hatası

8 Tem by Ahmet Duruöz

alter system flush redo işlemindeki ORA-01105 hatası

Failover işlemi sırasında primary veritabanındaki redo log dosyalarındaki işlemleri standby veritabanına aktarmak için kullanılan “alter system flush redo” komutu , eğer primary veritabanı mount modda değilse ORA-01105 hatası ile sonlanacaktır.

Hata mesajı aşağıdaki gibi olacaktır.

SQL> alter system flush redo to 'ORCLDG';
alter system flush redo to 'ORCLDG'
*
ERROR at line 1:
ORA-01105: mount is incompatible with mounts by other instances

Flush redo işlemi için primary veritabanı mount modda olmalıdır. Veritabanınızı aşağıdaki gibi mount moda alabilirsiniz.

-bash-4.3$ srvctl stop database -d ORCL

-bash-4.3$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Sat Jul 8 11:17:29 2017

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup mount
ORACLE instance started.

Total System Global Area 2.1379E+10 bytes
Fixed Size         2255784 bytes
Variable Size      1.2415E+10 bytes
Database Buffers     8791261184 bytes
Redo Buffers       170299392 bytes
Database mounted.

Sonrasında sorunsuz şekilde flush redo işlemi yapılabilecektir.

SQL> alter system flush redo to 'ORCLDG';

System altered.

 

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir