Rman konfigürasyonunun varsayılan değerlere geri çekilmesi

Rman konfigürasyonlarındaki değişiklikleri varsayılan değerlere geri çekmek mümkündür. Değiştirilmemiş konfigürasyonların sonunda “# default” yazmaktadır. Sonradan değiştirilen konfigürasyonlarda bu yazı olmayacaktır.

Rman üzerinden clear komutu ile konfigürasyonu ilk değerine geri çekmek mümkündür. 

Tüm konfigürasyonları aşağıdaki gibi görüntüleyebiliriz.

RMAN> show all;

RMAN configuration parameters for database with db_unique_name ORCL are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 14 DAYS;
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '+RECO/ORCL/controlfile/%F';
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 8 BACKUP TYPE TO BACKUPSET;
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE ; # default
CONFIGURE RMAN OUTPUT TO KEEP FOR 7 DAYS; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE;
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '+RECO/ORCL/snapcf_unsid.f';

Örnek olarak RETENTION POLICY konfigürasyonunu varsayılan değere çekmek için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY CLEAR;

old RMAN configuration parameters:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 14 DAYS;
RMAN configuration parameters are successfully reset to default value

Tekrar tüm konfigürasyonu kontrol ettiğimizde RETENTION POLICY konfigürasyonunun default değere döndüğünü görebiliriz.

RMAN> show all;

RMAN configuration parameters for database with db_unique_name ORCL are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; # default
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '+RECO/ORCL/controlfile/%F';
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 8 BACKUP TYPE TO BACKUPSET;
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE ; # default
CONFIGURE RMAN OUTPUT TO KEEP FOR 7 DAYS; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '+RECO/ORCL/snapcf_unsid.f';

 

Loading

Leave Your Comment