BULK INSERT Kullanımı

BULK INSERT ile text, csv veri dosyalarını veritabanına istediğiniz formatta yükleyebilirsiniz.

 

Kullanıcıların BULK INSERT yapabilmeleri için veritabanında insert yetkilerinin, server seviyesinde de ADMINISTER BULK OPERATIONS yetkilerinin olması gerekiyor.

 

Aşağıda BULK INSERT’ün örnek kullanımını görebilirsiniz.

 

Öncelikle bir dosya içersinde aşağıdaki gibi text dosyası oluşturuyoruz.

 

 

Daha sonra bu text dosyasını veritabanında bir tabloya kaydetmek için aşağıdaki script yardımıyla bir tablo oluşturuyoruz.

CREATE TABLE [dbo].[IsimListesi](
[Ad] [varchar](250) NULL,
[Soyad] [varchar](250) NULL
) ON [PRIMARY]

 

Daha sonra da aşağıdaki script yardımıyla bu text dosyasındaki verileri veritabanında oluşturduğumuz tablomuza aktarıyoruz.

 

DATAFILETYPE‘ı verinin tipi olarak(karakter için char unicode karakter için widechar),

 

FIELDTERMINATOR‘u sütun ayıracı olarak,

 

ROWTERMINATOR‘u satır ayıracı olarak,

 

CODEPAGE‘i de Türkçe karakter problemi yaşamamak için kullanıyoruz.

 

Örnekte kullandığımız 1254  Code Page’in içeriği Windows Latin 5 (Turkish)’tir.

 

 

USE AdventureWorks2014Yeni
GO
BULK INSERT IsimListesi
      FROM 'C:\MSSQL\IsimListesi.txt'
  WITH
    (
       DATAFILETYPE    = 'char',
       FIELDTERMINATOR = ',',
       ROWTERMINATOR   = '|',
       CODEPAGE='1254'
    );

 

 

Loading

Leave Your Comment