CONVERT ve CAST Fonksiyonları

CONVERT ve CAST birbiriyle benzer işleve sahip fonksiyonlardır. İkiside tür dönüşümü için kullanılır. CONVERT SQL’e özgü bir fonksiyonken CAST ise ANSI-SQL standardıdır.

 

CONVERY SQL’e özgü bir fonksiyon olduğu için sql’e ait datetime dönüşümlerini formatlayarak yapabilirsiniz. İki fonksiyonun da kendine özgü syntax’ları vardır.

 

Aşağıdaki örneklerde bu fonksiyonların nasıl kullanıldığını ve convert ile datetime tipini varchar’a dönüştürürken nasıl formatlayabildiğimizi görebilirsiniz.

 

 

Aşağıdaki örnekte varchar tipine sahip bir değer int tipine dönüştürüldükten sonra ortaya çıkan int tipindeki değer aritmetik işleme giriyor.

SELECT CAST ('10' as int) * 20,

       CONVERT (int, '10') * 20

 

Aşağıdaki örnekte int tipine sahip bir değer varchar tipine dönüştürüldükten sonra ortaya çıkan varchar tipindeki değer karakter birleştirme işlemine giriyor.

 

SELECT CAST (10 as varchar(2)) + ' aslında bir sayıdır',

       CONVERT (varchar(2), 10) + ' aslında bir sayıdır'

 

 

Aşağıda da CONVERT fonksiyonunu kullanarak datetime tipindeki bir değeri varchar’a dönüştürürken nasıl formatlayacağımızı görebilirsiniz.

SELECT CONVERT(VARCHAR,GETDATE(),101) as MMDDYYYY,

       CONVERT(VARCHAR,GETDATE(),111) as YYYYMMDD

 

Yukardaki örnekte gördüğünüz 101 ve 111 değerleri formatlama şeklini gösteriyor. Formatlama şekillerini içeren tabloyu aşağıda bulabilirsiniz.

 

101

mm/dd/yyyy

102

yy.mm.dd

103

dd/mm/yyyy

104

dd.mm.yy

105

dd-mm-yy

106(1)

dd mon yy

107(1)

Mon dd, yy

108

hh:mi:ss

9 or 109 (1,2)

mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM)

110

mm-dd-yy

111

yy/mm/dd

112

yymmdd

yyyymmdd

13 or 113 (1,2)

dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm(24h)

114

hh:mi:ss:mmm(24h)

20 or 120 (2)

yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24h)

21 or 121 (2)

yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm(24h)

126 (4)

yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmm (no spaces)

127(6, 7)

yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmmZ

(no spaces)

130 (1,2)

dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM

131 (2)

dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM

 

Kaynak https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187928(v=sql.100).aspx

 

Loading

Leave Your Comment