DBCA “diskgroup +DISK_GRUP_ADI is not compatible for database usage” hatasının çözümü

4 Eki by Ahmet Duruöz

DBCA “diskgroup +DISK_GRUP_ADI is not compatible for database usage” hatasının çözümü

DBCA ile “General_Purpose” template seçilip veritabanı oluşturulmaya çalışıldığında template içindeki “compatible” parametresinin , mevcut disk gruplarının database_compatibility değerinden düşük olması sebebiyle “diskgroup +DISK_GRUP_ADI is not compatible for database usage” şeklinde hataya sebep olmaktadır.

Bir veritabanı tarafından kullanılacak ASM disk grubunun database_compatibility değeri , veritabanının compatible değerinden düşük yada eşit olmalıdır.

Disk gruplarının compatibility değerlerini aşağıdaki gibi görebilirsiniz.

[oracle@orcldb06 ~]$ . oraenv
ORACLE_SID = [+ASM6] ? +ASM6
The Oracle base remains unchanged with value /u01/app/oracle
[oracle@orcldb06 ~]$ sqlplus / as sysasm

SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Wed Oct 4 16:03:10 2017

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Real Application Clusters and Automatic Storage Management options

SQL> col COMPATIBILITY form a10
SQL> col DATABASE_COMPATIBILITY form a10
SQL> col NAME form a10
SQL> select group_number, name, compatibility, database_compatibility from v$asm_diskgroup;

GROUP_NUMBER NAME	COMPATIBIL DATABASE_C
------------ ---------- ---------- ----------
	   1 DATA_ORCL	11.2.0.2.0 11.2.0.2.0
	   2 DBFS_DG	11.2.0.2.0 11.2.0.2.0
	   3 RECO_ORCL	11.2.0.2.0 11.2.0.2.0

Hatanın çözümü için ilgili template içindeki compatible parametresini uygun hale getirmek gerekmektedir.

DBCA tarafından kullanılabilir template’ler “$ORACLE_HOME/assistants/dbca/templates” dizininde yer alır. Bu dizindeki General_Purpose.dbc dosyasındaki compatible belirtilen satırdaki değeri , disk gruplarınızın database_compatibility değerinden düşük yada eşit olacak şekilde değiştirin. 

General_Purpose.dbc dosyasındaki aşağıdaki satırı değiştirmelisiniz.

....
<initParam name="compatible" value="11.2.0.2.0"/>
....

Sonrasında dbca’yı yeniden başlatın. Sorunsuz şekilde çalışacaktır.

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir