SQL Plus History

1 Kas by Ahmet Duruöz

SQL Plus History

12cR2 ile yeni gelen bir özellik olan history ile , Sqlplus üzerinden çalıştırılan komut geçmişini görebilir, gerektiğinde tekrardan komutu yazmadan çalıştırabiliriz.

Varsayılan olarak history kapalı gelmektedir. Kullanım öncesinde açılması gerekecektir.

History özelliğinin kontrolü :

SQL> show hist
history is OFF

History özelliğinin açılması :

SQL> set hist on
SQL> show hist
history is ON and set to "100"

Tutulacak komutların sayısının arttırılması :

Aşağıdaki örnekte , geçmişteki son 500 komutun tutulmasını sağlanıyoruz.

SQL> set hist 500
SQL> show hist
history is ON and set to "500"

Tutulan komutların gösterimi :

SQL> hist
1 show hist
2 select name from v$database;
3 desc v$instance;
4 select INSTANCE_NAME from v$instance;

Geçmiş komutun hist ile çalıştırılması :

İlgili komutun sıra numarasını yukarıdaki gibi tespit ettikten sonra , aşağıdaki gibi komutu tekrar çalıştırabiliriz.

SQL> hist 2 run

NAME
---------------------------
ORCL

Geçmişteki bir komutun history’den çıkarılması :

SQL> hist 4 del
SQL> hist
1 show hist
2 select name from v$database;
3 desc v$instance;

Tüm tutulan komutların temizlenmesi :

SQL> hist clear
SQL> hist
SP2-1651: History list is empty.

 

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir