READ nesne ayrıcalığı

READ nesne ayrıcalığı 12c (12.1.0.2) versiyonu ile gelmiş olup, bir tablonun , kilitleme olanağı olmadan , sadece okunmasını sağlamaktadır. Veritabanlarında salt-okunur kullanıcılar oluşturmak için kullanılmaktadır. SELECT ayrıcalığından farkı, tablo üzerinde herhangi bir kilit koyulmasına sebep olmamaktadır. SELECT sorgusu FOR UPDATE ile çalıştırıldığında tablodaki etkilenenen satırlar üzerinde kilit koymaktadır. READ bu duruma sebep olmadan sadece okuma yapabilmemize yaramaktadır.

Veritabanlarındaki sadece okuma yapmasını istediğimiz kullanıcılara SELECT ayrıcalığı yerine READ ayrıcalığı vermek daha doğru olacaktır.

Aşağıdaki şekilde ilgili nesne için ilgili kullanıcıya READ ayrıcalığı verilebilir.

SQL> GRANT READ ON user1.table TO user2;

 

SELECET olmadan sadece READ verilen bir kullanıcı , for update ile sorgulama yaptığında aşağıdaki hatayı alacaktır.

SQL> SELECT * FROM user1.table FOR UPDATE;
*
ERROR at line 2:
ORA-01031: insufficient privileges

 

Loading

Leave Your Comment