Farklı bir şemada materialized view oluştururken alınan “ORA-01031: Insufficient Privileges” hatası

3 Nis by Ahmet Duruöz

Farklı bir şemada materialized view oluştururken alınan “ORA-01031: Insufficient Privileges” hatası

Bir kullanıcı , farklı bir şemada materialized view oluşturmaya çalıştığında , eğer oluşturulmaya çalışılan şemanın kullanıcısının create table yetkisi yoksa , materialized view oluşturma işlemi ORA-01031 hatasına yol açacaktır. Bu hatanın alınmaması için materialized view oluşturulan kullanıcıya create table yetkisi verilmelidir.

Aşağıdaki örnekte ahmet kullanıcısı ile mehmet kullanıcının şemasında materialized view oluşturulmuştur.

SQL> conn ahmet/ahmet
SQL> create materialized view mehmet.test_mv as select * from mehmet.test;
create materialized view mehmet.test_mv as select * from mehmet.test
*
ERROR at line 1:
ORA-01031: insufficient privileges

 

mehmet kullanıcısına create table yetkisi verildiğinde sorunsuz şekilde materialized view oluşturulabilecektir.

 

SQL> conn / as sysdba
SQL> grant create table to mehmet;
SQL> conn ahmet/ahmet
Connected.
SQL> create materialized view mehmet.test_mv as select * from mehmet.test;
Materialized view created.

 

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir