AWR (Automatic Workload Repository) retention ve interval değerlerinin değiştirilmesi

9 May by Ahmet Duruöz

AWR (Automatic Workload Repository) retention ve interval değerlerinin değiştirilmesi

Tuning and Diagnostic Packs kurulmuş ise AWR ile otomatik snapshot’lar oluşturulup, ilgili snapshot’lar arasında veritabanı performansı hakkında bilgiler edinebiliriz.Tuning and Diagnostic Packs , veritabanından ayrı lisans gerektirmektedir.

Snapshot’ların otomatik alınma sıklığını , interval ile bu snapshot bilgilerinin ne kadar gerçerli olacağını retention değerleri ile belirlenmektedir.

— retention : 0 (sıfır) yapılırsa süresiz olarak saklanır. Dakika cinsindenden değer alır. 30 gün için gerekli değer 30 * 24 * 60 = 64800 şeklinde olacaktır.
— interval : 0 (sıfır) yapılırsa AWR kapatılmış olur. Dakika cinsindenden değer alır.

Mevcut değerleri aşağıdaki sorgu ile öğrenebilirsiniz.

SELECT EXTRACT (DAY FROM snap_interval) * 24 * 60
+ EXTRACT (HOUR FROM snap_interval) * 60
+ EXTRACT (MINUTE FROM snap_interval)
snapshot_interval,
EXTRACT (DAY FROM retention) * 24 * 60
+ EXTRACT (HOUR FROM retention) * 60
+ EXTRACT (MINUTE FROM retention)
retention_interval
FROM dba_hist_wr_control;

Değerlerin değiştirilmesi :

Mevcut değerleri dbms_workload_repository.modify_snapshot_settings prosedürü ile aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

SQL> exec dbms_workload_repository.modify_snapshot_settings(retention=>21600, interval=>30);

 

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir