Anlık olarak açık olan kürsörlerin tespiti

Veritabanında anlık çalışan sorgulardaki açık olan kürsörleri aşağıdaki sorgu ile tespit edebilirsiniz. Açık kürsörlerin sayısı open_cursors parametresine ulaştığında “ORA-01000: maximum open cursors exceeded” şeklinde hatalar alınacaktır. Hataların alınmaması için open_cursors parametresinin değeri açık kürsör sayısının üzerinde bir değer olmalıdır.

Aşağıdaki sorgu ile açık kürsörler tespit edilebilir.

SQL> SELECT A.VALUE,
    S.USERNAME,
    S.SID,
    S.SERIAL#,
    S.SQL_ID
 FROM V$SESSTAT A, V$STATNAME B, V$SESSION S
 WHERE   A.STATISTIC# = B.STATISTIC#
    AND S.SID = A.SID
    AND B.NAME = 'opened cursors current'
 ORDER BY 1 DESC;

 

Loading

Leave Your Comment