Materialized view’lerin son refresh zamanının tespiti

Materialized view’lerin en son ne zaman yenilendiğinin tespiti için aşağıdaki sorgular kullanılabilir.

Tüm görüntüler ve zamanlar için :

SQL> SELECT * FROM ALL_MVIEW_REFRESH_TIMES;

Belirli bir zaman aralığında yenilenler için :

SQL> SELECT * FROM ALL_MVIEW_REFRESH_TIMES where last_refresh between '29-OCT-10' AND '31-OCT-10';

ya da

SQL> SELECT * FROM ALL_MVIEW_REFRESH_TIMES where last_refresh > '28-OCT-10';

Örnek çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.

SQL> set pages 1000
SQL> set lines 1000
SQL> SELECT * FROM ALL_MVIEW_REFRESH_TIMES;

OWNER			    		  NAME			         MASTER_OWNER		       MASTER			        LAST_REFR
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ---------
SYSMAN			        MGMT_ECM_MD_ALL_TBL_COLUMNS  SYSMAN			       MGMT_ECM_SNAPSHOT_MD_COLUMNS  05-DEC-16

 

Loading

Leave Your Comment