Veritabanı bellek (sga, pga) kullanım oranları

3 Ağu by Ahmet Duruöz

Veritabanı bellek (sga, pga) kullanım oranları

Oracle veritabanlarındaki bellek kullanım oranlarının tespiti için aşağıdaki sorgu kullanılabilir. Zaman zaman bellek değerlerinde artış olursa ilgili zaman aralığındaki işlemlerin incelenmesi gerekecektir. dba_hist_snapshot görüntüsünden aşağıdaki gibi bir sorgu ile bellek kullanım oranları tespit edilebilir.

SQL> set lines 1000
SQL> set pages 1000
SQL>  SELECT sn.INSTANCE_NUMBER,
     sga.allo sga,
     pga.allo pga,
     (sga.allo + pga.allo) tot,
     TRUNC (SN.END_INTERVAL_TIME, 'mi') time
  FROM ( SELECT snap_id,
          INSTANCE_NUMBER,
          ROUND (SUM (bytes) / 1024 / 1024 / 1024, 3) allo
       FROM DBA_HIST_SGASTAT
     GROUP BY snap_id, INSTANCE_NUMBER) sga,
     ( SELECT snap_id,
          INSTANCE_NUMBER,
          ROUND (SUM (VALUE) / 1024 / 1024 / 1024, 3) allo
       FROM DBA_HIST_PGASTAT
       WHERE name = 'total PGA allocated'
     GROUP BY snap_id, INSTANCE_NUMBER) pga,
     dba_hist_snapshot sn
  WHERE   sn.snap_id = sga.snap_id
     AND sn.INSTANCE_NUMBER = sga.INSTANCE_NUMBER
     AND sn.snap_id = pga.snap_id
     AND sn.INSTANCE_NUMBER = pga.INSTANCE_NUMBER
ORDER BY sn.snap_id DESC, sn.INSTANCE_NUMBER; 

 

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir