Exadata ve bileşenlerinin seri numaralarının tespiti

Exadata ve içerisindeki bileşenlerin seri numalarının tespiti için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

Exadata Rack

Herhangi bir node üzerinden çalıştırılabilir.

ipmitool sunoem cli "show /SP system_identifier"

Compute Node

Compute node üzerinden çalıştırılmalıdır.

dmidecode -s system-serial-number

Cell Node

Cell node üzerinden çalıştırılmalıdır.

dmidecode -s system-serial-number

InfiniBand Switch

İlgili switch’e root ile ssh üzerinden bağlantı yapılıp komut çalıştırıldığında Sun_Serial_Number alanındaki bilgi seri numarasıdır.

showfruinfo

Ethernet switch

İlgili switch’e admin ile ssh üzerinden bağlanıp önce “enable” komutu çalıştırılmalıdır. Sonrasında “show module” komutu ile seri numarası tespit edilebilir.

[root@exadb01 ~]# ssh admin@exa4sw-ip
Password:
exa4sw-ip>enable
Password:
exa4sw-ip# show module

PDU

Exadata kabinetindeki tüm pdu’ların web arayüzünden bağlanıldığında , gelen ekranda seri numarası bulunmaktadır. Aşağıdaki gibi bağlantı sağlanabilir. root kullanıcısı ile giriş yapılmalıdır.

https://pdu_ip_adresi

Loading

Leave Your Comment