Uygulanan yamaların sorgu ile tespiti

9 Oca by Ahmet Duruöz

Uygulanan yamaların sorgu ile tespiti

Oracle veritabanınlarına uygulanan yamalar “opatch” haricinde sorgu ile de tespit edilebilir. Sorgulama için 11g ve öncesi veritabanlarında DBA_REGISTRY_HISTORY , 12c veritabanlarında DBA_REGISTRY_SQLPATCH kullanılabilir. Aşağıdaki gibi bir sorgu ile uygulanan yamalar hakkında bilgi alınabilir.

SQL> select * from DBA_REGISTRY_HISTORY;

SQL> SET LINESIZE 400
SQL> COLUMN action_time FORMAT A20
SQL> COLUMN action FORMAT A10
SQL> COLUMN status FORMAT A10
SQL> COLUMN description FORMAT A40
SQL> COLUMN version FORMAT A10
SQL> COLUMN bundle_series FORMAT A10

SQL> SELECT TO_CHAR(action_time, 'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS') AS action_time,
    action,
    status,
    description,
    version,
    patch_id,
    bundle_series
FROM  dba_registry_sqlpatch
ORDER by action_time;

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir