Unified auditing özelliği nasıl etkinleştirilir ?

18 May by Ahmet Duruöz

Unified auditing özelliği nasıl etkinleştirilir ?

Oracle veritabanı 12c (12.1) ile gelen yeni audit mekanızmasının etkinleştirilmesi için relink işlemi gerekmektedir. Bu işlemi aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

Öncelikle ilgili Oracle Home dizininden çalışan tüm veritabanı varsa listener servislerinin kapatılması gerekmektedir.

Sonrasında aşağıdaki şekilde etkinleştirebilirsiniz.

[oracle@orcldb01 ~]$ cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib
[oracle@orcldb01 lib]$ pwd
/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/lib
[oracle@orcldb01 lib]$ 
[oracle@orcldb01 lib]$ 
[oracle@orcldb01 lib]$ make -f ins_rdbms.mk uniaud_on ioracle
/usr/bin/ar d /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/lib/libknlopt.a kzanang.o
/usr/bin/ar cr /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/lib/libknlopt.a /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/lib/kzaiang.o 
chmod 755 /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/bin

 - Linking Oracle 
rm -f /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/lib/oracle
/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/bin/orald -o /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/lib/oracle -m64 -z noexecstack -Wl,--disable-new-dtags -L/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/lib/ -L/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib/ -L/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib/stubs/  -Wl,-E /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/lib/opimai.o /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/lib/ssoraed.o /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/lib/ttcsoi.o -Wl,--whole-archive -lperfsrv12 -Wl,--no-whole-archive /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib/nautab.o /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib/naeet.o /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib/naect.o /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib/naedhs.o /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/lib/config.o -ldmext -lserver12 -lodm12 -lofs -lcell12 -lnnet12 -lskgxp12 -lsnls12 -lnls12 -lcore12 -lsnls12 -lnls12 -lcore12 -lsnls12 -lnls12 -lxml12 -lcore12 -lunls12 -lsnls12 -lnls12 -lcore12 -lnls12 -lclient12 -lvsn12 -lcommon12 -lgeneric12 -lknlopt `if /usr/bin/ar tv /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/lib/libknlopt.a | grep xsyeolap.o > /dev/null 2>&1 ; then echo "-loraolap12" ; fi` -lskjcx12 -lslax12 -lpls12 -lrt -lplp12 -ldmext -lserver12 -lclient12 -lvsn12 -lcommon12 -lgeneric12 `if [ -f /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib/libavserver12.a ] ; then echo "-lavserver12" ; else echo "-lavstub12"; fi` `if [ -f /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib/libavclient12.a ] ; then echo "-lavclient12" ; fi` -lknlopt -lslax12 -lpls12 -lrt -lplp12 -ljavavm12 -lserver12 -lwwg `cat /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib/ldflags`  -lncrypt12 -lnsgr12 -lnzjs12 -ln12 -lnl12 -lngsmshd12 -lnro12 `cat /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib/ldflags`  -lncrypt12 -lnsgr12 -lnzjs12 -ln12 -lnl12 -lngsmshd12 -lnnzst12 -lzt12 -lztkg12 -lmm -lsnls12 -lnls12 -lcore12 -lsnls12 -lnls12 -lcore12 -lsnls12 -lnls12 -lxml12 -lcore12 -lunls12 -lsnls12 -lnls12 -lcore12 -lnls12 -lztkg12 `cat /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib/ldflags`  -lncrypt12 -lnsgr12 -lnzjs12 -ln12 -lnl12 -lngsmshd12 -lnro12 `cat /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib/ldflags`  -lncrypt12 -lnsgr12 -lnzjs12 -ln12 -lnl12 -lngsmshd12 -lnnzst12 -lzt12 -lztkg12  -lsnls12 -lnls12 -lcore12 -lsnls12 -lnls12 -lcore12 -lsnls12 -lnls12 -lxml12 -lcore12 -lunls12 -lsnls12 -lnls12 -lcore12 -lnls12 `if /usr/bin/ar tv /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/lib/libknlopt.a | grep "kxmnsd.o" > /dev/null 2>&1 ; then echo " " ; else echo "-lordsdo12 -lserver12"; fi` -L/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/ctx/lib/ -lctxc12 -lctx12 -lzx12 -lgx12 -lctx12 -lzx12 -lgx12 -lordimt12 -lclsra12 -ldbcfg12 -lhasgen12 -lskgxn2 -lnnzst12 -lzt12 -lxml12 -lgeneric12 -locr12 -locrb12 -locrutl12 -lhasgen12 -lskgxn2 -lnnzst12 -lzt12 -lxml12 -lgeneric12 -lgeneric12 -lorazip -loraz -llzopro5 -lorabz2 -lipp_z -lipp_bz2 -lippdcemerged -lippsemerged -lippdcmerged -lippsmerged -lippcore -lippcpemerged -lippcpmerged -lsnls12 -lnls12 -lcore12 -lsnls12 -lnls12 -lcore12 -lsnls12 -lnls12 -lxml12 -lcore12 -lunls12 -lsnls12 -lnls12 -lcore12 -lnls12 -lsnls12 -lunls12 -lsnls12 -lnls12 -lcore12 -lsnls12 -lnls12 -lcore12 -lsnls12 -lnls12 -lxml12 -lcore12 -lunls12 -lsnls12 -lnls12 -lcore12 -lnls12 -lasmclnt12 -lcommon12 -lcore12 -laio -lons -lfthread12  `cat /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib/sysliblist` -Wl,-rpath,/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib -lm  `cat /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib/sysliblist` -ldl -lm  -L/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/lib `test -x /usr/bin/hugeedit -a -r /usr/lib64/libhugetlbfs.so && test -r /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/lib/shugetlbfs.o && echo -Wl,-zcommon-page-size=2097152 -Wl,-zmax-page-size=2097152 -lhugetlbfs`
test ! -f /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/bin/oracle || (\
	  mv -f /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/bin/oracle /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/bin/oracleO &&\
	  chmod 600 /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/bin/oracleO )
mv /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/rdbms/lib/oracle /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/bin/oracle
chmod 6751 /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/bin/oracle

Sonrasında , ilgili Oracle Home’dan çalışan tüm servisleri başlatabilirsiniz.

Etkinleştirildiğini aşağıdaki sordu ile görebilirsiniz.

SQL> SELECT VALUE FROM V$OPTION WHERE PARAMETER = 'Unified Auditing';

VALUE
----------------------------------------------------------------
TRUE

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir