ORA-48318: ADR Relation [HM_FINDING] of version=5 cannot be supported hatası

Oracle veritabanlarında downgrade işlemi ya da adrci üzerinden “migrate schema” işlemi yapıldığında , adrci kullanırken , “SYS”.”DRA_REEVALUATE_OPEN_FAILURES” isimli job çalıştığında ORA-48318 hatası alınmaktadır. Hatadaki version değeri değişiklik gösterebilir. 

Sorunun çözümü için veritabanı instance’ı kapalı iken ADR Home dizinin silinmesi ve instance ‘ın açılması gerekmektedir. Instance açıldığında otomatik olarak ilgili versiyonda ADR home dizini oluşacaktır.

Aşağıdaki sorgu ile önce ADR Home dizini tespit edilir.

SQL> select value from v$diag_info where name = 'ADR Home';

VALUE
--------------------------------------------------------------------------------
/u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/ORCL1

İlgili instance kapatılır. sqlplus yada srvctl ile kapatabilirsiniz.

srvctl stop instance -d ORCL -i ORCL1

root kullanıcısı ile ADR Home dizini silinir.

[root@orcldb01 ~]# cd /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/
[root@orcldb01 orcl]# rm -rf ORCL1/

Sonrasında instance başlatılır.

srvctl start instance -d ORCL -i ORCL1

Bu işlemler RAC veritabanları için tüm instance’larda yapılmalıdır. Instance başladığında olması gerektiği versiyonda ADR Home oluşacak ve hata alınmayacaktır.

 

 

 

Loading

Leave Your Comment