resmgr:cpu quantum bekleme olayı ve çözümü

19 Şub by Ahmet Duruöz

resmgr:cpu quantum bekleme olayı ve çözümü

İlgili oturum , bir miktar cpu kaynağı atanması için beklediğinde “resmgr:cpu quantum” bekleme olayı görülür. Bu olay, kaynak yöneticisi etkinleştirildiğinde ve CPU tüketimini kısıtladığında gerçekleşir.

Aşağıdaki sorgu ile “resmgr:cpu quantum” bekleme olayının var olup olmadığını ne kadarlık bir etkisinin olduğunu görebilirisiniz.

SELECT 
wait_class, 
NAME, 
ROUND (time_secs, 2) time_secs,
ROUND (time_secs * 100 / SUM (time_secs) OVER (), 2) pct
FROM 
(SELECT 
n.wait_class, 
e.event NAME, 
e.time_waited / 100 time_secs
FROM 
v$system_event e, 
v$event_name n
WHERE 
n.NAME = e.event AND n.wait_class <> 'Idle'
AND 
time_waited > 0
UNION
SELECT 
'CPU', 
'server CPU', 
SUM (VALUE / 1000000) time_secs
FROM 
v$sys_time_model
)
ORDER BY 
time_secs DESC;

Çözümü için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

Öncelikle resource_manager_plan parametresinin değerinin olmadığından emin olun. Herhangi bir değer varsa aşağıdaki gibi boşaltabilirsiniz.

SQL> alter system set resource_manager_plan='' scope=both sid='*';

Sonrasında tüm Maintenance Windows’lar için RESOURCE_PLAN değerini boşaltın. Mevcut maintenace windows’ları dba_scheduler_windows görüntüsünden görebilirsiniz.

SQL> execute dbms_scheduler.set_attribute('SATURDAY_WINDOW','RESOURCE_PLAN','');
SQL> execute dbms_scheduler.set_attribute('SUNDAY_WINDOW','RESOURCE_PLAN','');
SQL> execute dbms_scheduler.set_attribute('MONDAY_WINDOW','RESOURCE_PLAN','');
SQL> execute dbms_scheduler.set_attribute('TUESDAY_WINDOW','RESOURCE_PLAN','');
SQL> execute dbms_scheduler.set_attribute('WEDNESDAY_WINDOW','RESOURCE_PLAN','');
SQL> execute dbms_scheduler.set_attribute('THURSDAY_WINDOW','RESOURCE_PLAN','');
SQL> execute dbms_scheduler.set_attribute('FRIDAY_WINDOW','RESOURCE_PLAN','');

aşağıdaki window’lar varsa onlar içinde aynı işlem yapılmalıdır.

SQL> execute dbms_scheduler.set_attribute('WEEKNIGHT_WINDOW','RESOURCE_PLAN','');
SQL> execute dbms_scheduler.set_attribute('WEEKEND_WINDOW','RESOURCE_PLAN','');

Son olarak cpu_count parametresini kontrol edin. Eğer fiziksel cpu yeterli ise cpu_count değerini arttırın. Aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz.

SQL> alter system set cpu_count=24 scope=both sid='*';

System altered.

Bu işlemler sonrasında yukarıdaki bekleme olayları sorgusu ile “resmgr:cpu quantum” bekleme olayının azaldığını göreceksiniz.

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir