MySQL sunucundaki max_connections değerini kontrol etme ve güncelleme

MySQL sunucusunda çok fazla bağlantı sorunu yaşayabilir. Bunu düzeltmek için mysql yapılandırmanızdaki max_connections değerini artırabilirsiniz.

MySQL sunucusundaki Maks. bağlantı değeri, max_connections adlı değişkenle saklanır. MySQL terminaline ayrıcalıklı kullanıcı ile giriş yaptıktan sonraaşağıdaki sorgu ile max_connections parametresinin mevcut değeri öğrenebilebilir.

mysql> SHOW VARIABLES LIKE "max_connections";

+-----------------+-------+
| Variable_name   | Value |
+-----------------+-------+
| max_connections | 150   |
+-----------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)

Bu değeri artırmadan önce, sunucunuzun daha fazla sorgu için yeterli kaynağa sahip olduğundan emin olun. Geçici olarak ayarlamak için mysql terminalinde aşağıdaki sorgu kullanılabilir. Bu değerin bir sonraki MySQL yeniden başlatıldığında sıfırlanacağını unutmayın.

mysql> SET GLOBAL max_connections = 1000;

Bu değeri kalıcı olarak ayarlamak için sunucunuzdaki mysql yapılandırma dosyasını düzenleyin ve aşağıdaki satırı yapılandırma dosyasına ekleyin. Yapılandırma dosyasının konumu işletim sisteminize göre değişebilir. Varsayılan olarak, CentOS ve RedHat tabanlı sistemlerde /etc/my.cnf ve Debian tabanlı sistemlerde /etc/mysql/my.cnf aşeklinde olacaktır.

max_connections = 1000

Mysql yapılandırma dosyasını düzenledikten sonra mysql servisini yeniden başlatın ve yukarıdaki komutla değeri tekrar kontrol edin. Bu sefer değerin 250 olarak ayarlandığını göreceksiniz.

service mysqld restart

ya da

service mysql restart

şeklinde mysql servisini yeniden başlatabilirsiniz.

 

Loading

Leave Your Comment