ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave

Standby veritabanında , bozuk bir arşiv log işlenmeye çalışıldığında , background media recovery process ORA-00600 ve ORA-10877 gibi hatalar ile sonlanabilmektedir. Sorunun sebebi bozuk arşiv log dosyasıdır. Sorunlu arşiv log dosyasını silip yeniden primary taraftan gelmesi sağlandığında MRP , sorunsuz şekilde başlayacaktır.

Alert.log dosyasında aşağıdaki gibi hatalar görülebilmektedir.

Media Recovery Log /u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCLDR/archivelog/2020_08_31/o1_mf_1_2100_hnstwwcm_.arc
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/ORCLDR/ORCL/trace/ORCL_pr00_21259.trc  (incident=51463):
ORA-00600: dahili hata kodu, bağımsız değişkenler: [2619], [2100], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []
Incident details in: /u01/app/oracle/diag/rdbms/ORCLDR/ORCL/incident/incdir_51463/ORCL_pr00_21259_i51463.trc
Completed: alter database recover managed standby database using current logfile disconnect from session
Wed Oct 07 18:19:34 2020
Dumping diagnostic data in directory=[cdmp_20201007181934], requested by (instance=1, osid=21259 (PR00)), summary=[incident=51463].
Use ADRCI or Support Workbench to package the incident.
See Note 411.1 at My Oracle Support for error and packaging details.
Errors with log /u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCLDR/archivelog/2020_08_31/o1_mf_1_2100_hnstwwcm_.arc
MRP0: Background Media Recovery terminated with error 600
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/ORCLDR/ORCL/trace/ORCL_pr00_21259.trc:
ORA-00600: dahili hata kodu, bağımsız değişkenler: [2619], [2100], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []
Managed Standby Recovery not using Real Time Apply
Recovery interrupted!
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/ORCLDR/ORCL/trace/ORCL_pr00_21259.trc:
ORA-00600: dahili hata kodu, bağımsız değişkenler: [2619], [2100], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/ORCLDR/ORCL/trace/ORCL_mrp0_21253.trc  (incident=51456):
ORA-00600: dahili hata kodu, bağımsız değişkenler: [2619], [2100], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave 
ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave
Incident details in: /u01/app/oracle/diag/rdbms/ORCLDR/ORCL/incident/incdir_51456/ORCL_mrp0_21253_i51456.trc
Use ADRCI or Support Workbench to package the incident.
See Note 411.1 at My Oracle Support for error and packaging details.
MRP0: Background Media Recovery process shutdown (ORCL)
Wed Oct 07 18:19:38 2020
Sweep [inc][51463]: completed
Sweep [inc][51462]: completed
Sweep [inc][51456]: completed
Sweep [inc][51455]: completed
Sweep [inc2][51463]: completed
Sweep [inc2][51462]: completed
Sweep [inc2][51456]: completed
Sweep [inc2][51455]: completed

 

Hatalı arşiv log dosyası “Errors in file ” ile belirtilmektedir. Bu dosya eğer primary tarafta hala varsa standby taraftan silinip yeniden gelmesi sağlanabilir. Yoksa , ilgili arşiv log, primary tarafta yedekten dönülüp , var olması sağlanabilir. Hatalı dosya , tekrar sorunsuz şekilde standby tarafa geldiğinde , media recovery işlemi başlatıldığında sorun olmadan işlenecektir.

 

 

Loading

Leave Your Comment