alter system flush redo işlemindeki ORA-01105 hatası

Failover işlemi sırasında primary veritabanındaki redo log dosyalarındaki işlemleri standby veritabanına aktarmak için kullanılan “alter system flush redo” komutu , eğer primary veritabanı mount modda…


Dinamik performans görüntüleri ile paralel yürütme performansının izlenmesi

Oracle veritabanı, gerçek zamanlı izleme özelliği ile, çalıştırılan SQL ifadelerinin performansının izlemesine olanak sağlar. Bu konuyla ilgili kullanılabilecek dinamik performans görüntüleri aşağıda belirtilmiştir. Global veriler için…


Varolan bir kullanıcının oluşturulma betiğinin hazırlanması

Bir kullanıcıyı yeniden oluşturmak için gerekli komutları oluşturmak için gerekli betik aşağıdaki gibidir. Bu betiği kullanarak bir kullacının hangi komutlarla oluşturulduğu çıkarılıp, çıktısı ile aynı…


Upgrade işlemi sırasında alınan ORA-01722 hatasının çözümü

Manuel upgrade işlemi sırasında catupgrd.sql çalıştırıldığında , veritabanındaki Database Vault konfigürasyonundan dolayı aşağıdaki şekilde “ORA-01722: invalid number” hatası ile sonlanmaktadır. Bu durumda binary’lerin Database Vault…


enq: TX – row lock contention bekleme olayı

enq: TX – row lock contention  , işlemlerdeki satır kilit çakışması bekleme olayı olarak nitelendirilebilir. Bu olay, başka bir oturum tarafından tutulan satır kilidini bekleyen…