Yazar: Ali Rıza Yılmaz

Datafile Resize İle ASM Disk Grublarında Yer Kazanımı

Veritabanlarında bulunan  datafile’lardaki kullanılmayan alanların ASM disk grubuna kazandırılarak tekrar kullanılması sağlanmalıdır. Bunun için kazanım sağlayabileceğimiz datafile’ları belirleyerek ilgili datafile’ların boyutunu küçültmemiz gerekmektedir. Datafile’larda yer kazanımı sağlayabileceğimiz alanların tespitini aşağıdaki sorgu ile elde edebiliriz. select * from (select file_name, ceil( (nvl(hwm,1)*&&blksize)/1024/1024 ) smallest, ceil( blocks*&&blksize/1024/1024) currsize, ceil( blocks*&&blksize/1024/1024) - ceil( (nvl(hwm,1)*&&blksize)/1024/1024 ) savings, 'alter database […]

RMAN joblarının listelenmesi

Oracle veritabanlarının RMAN ile alınan yedekleri ile ilgili detaylı bilgilerin toplanması çoğu zaman çok zaman almaktadır.Birçok farklı ortamdan alınan bilgileri toparlamanız gerekmektedir.Fakat sorgular ile RMAN yedeklerinin bilgilerine ulaşmak daha kolaydır. Aşağıdaki sorgu ile son x günde alınan yedeklerin detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.Sorgudaki NUMBER_OF_DAYS  parametresi için kaç günlük geçmişe yönelik bilgi isteniyor ise o şekilde değer verilmelidir. set […]