Yazar: Şahap AŞÇI

PostgreSQL – psql – gexec

Veritabanı yöneticileri veya yazılım geliştiriciler olarak bizler bazen sql üreten sql’ler yazmak durumunda kalırız. Çıktıyı dosyaya kaydederiz. Sonra bu dosyayı tekrar çalıştırıp istediğimiz asıl sonucu alırız. Oluşan script çok büyük değilse kopyalayıp / yapıştırdık mı da tamamdır. Daha önceleri bu durumu pratik olarak çözmek için yazılmış (içerisinde execute olan) fonksiyonlar da görmedim değil. PostgreSQL 9.6 […]

PostgreSQL – pgFormatter ile sql formatlamak

pgFormatter parametre olarak verdiğimiz bir sql dosyasını bize seçeneklere göre formatlayabiliyor. CGI olarak da kullanılabiliyor. Kullanımı da çok basit. Temel kullanımı aşağıdaki şekilde. pg_format [options] file.sql Piyasada bu işi yapan çeşitli uygulamalar ve artık web siteleri var. Sorguyu yapıştırıyorsun, formatlanmış halini alıyorsun. Peki pgFormatter ne işimize yarayacak ? CGI olarak çalışabildiği için o web sitelerini […]

PostgreSQL – IP bloğundan gelen bağlantıları listelemek

PostgreSQL’in kullanışlı veri tiplerinden biri de inet veri tipidir. inet veri tipi IPv4 ve IPv6 adreslerini tanımlamada kullanılır. Eğer istenirse ip adresi subneti ile beraber de saklanabilir. Temel operatörler olan < (küçüktür) > (büyüktür) = (eşittir) operatörleri dahil olmak üzere toplam 17 operatör destekler. Bunlara ek olarak network(inet) , netmask(inet) gibi toplamda 14 adet fonksiyon […]

PostgreSQL – regex split ile dize bölmek

PostgreSQL’de bir dizeyi belli bir karaktere göre parçalara ayırmak (split) için 2 tane fonksiyonumuz var; regexp_split_to_array ve regexp_split_to_table. regexp_split_to_array : Dizeyi regular expression’a göre parçalara ayırır ve parçaları bir array içerisinde döner. regexp_split_to_table : Dizeyi regular expression’a göre parçalara ayırır ve bu parçaları bir tablonun satırları şeklinde döner. Örnekler space (' ') karakterine göre parçala, array […]

PostgreSQL – settings detaylarını listeleme

PostgreSQL’in yönetimini kolaylaştıran özelliklerinden biri temel dokümanını kendi içerisinde barındırmasıdır. Bir konfigurasyonun kısa açıklamasını, hangi değerleri alabileceğini veya kimler tarafından değiştilebileceğini servar’a sorarak kolayca öğrenebiliriz. Bu bilgiler PostgreSQL’e dışarıdan eklediğimiz extension ayarları için bile geçerlidir. Tabi ki aynı bilgiler ve çok daha fazla detay Internet üzerinde bulunan dokümantasyonunda yazmaktadır. Üzerinde değişiklik yaparken değiştireceğiniz değerle ilgili […]