DBCC CHECKTABLE Nedir

DBCC CHECKTABLE ile bir tablo ya da indexed view’in tutarlılık testi yapılır. DBCC CHECKDB komutunun yaptığı işlemleri büyük bir benzerlikle veritabanındaki bir tablo için gerçekleştiriyor.…


DBCC CHECKALLOC Nedir

Veritabanı oluştuturulduğunda ya da manual olarak büyütüldüğünde ya da auto growth ile büyüdüğünde disk üzerinden bir alan tahsis eder. DBCC CHECKALLOC komutu ile tahsis edilen…


DBCC CHECKDB Detayları

DBCC CHECKDB komutu veritabanında oluşan mantıksal ve fiziksel hataların tespit edilmesi ve gerekirse onarılması için kullanılır. Veritabanı üzerinde DBCC CHECKDB komutunu çalıştırdığınızda DBCC CHECKALLOC , DBCC CHECKTABLE , DBCC…


Checksum ve TornPage Kavramları

Checksum ve TornPage Kavramları SQL Server Veritabanının Özelliklerinden Page Verify’ın seçeneklerindendir. Her ikiside veritabanında disk hatalarından dolayı oluşan I/O problemlerini keşfetmek ve raporlamak için kullanılan…


SQL Server Page Yapısı ve DBCC Page

SQL Server üzerindeki storage tiplerini SQL Server Storage Kavramları(Page, Extents, GAM, SGAM, PFS, IAM, BCM, DCM) isimli makalede görmüştük. En küçük birim olan page’in yapısında neler…