SUM Fonksiyonunu Kullanırken Alınan “Arithmetic overflow error converting expression to data type int.” Hatasının Çözümü

SUM fonksiyonu kullanarak bir kayıt kümesini toplayarak toplam sonucu elde etmek istediğinizde bu hatayı alabilirsiniz. Bu hatayı almamak için SUM fonksiyonunun içinde topladığınız kolonu CAST…


Suspect Olmuş Veritabanını Kurtarmak

Veritabanının suspect mode’a düşmesi her dba’in korkulu rüyasıdır. Sağlam bir backup stratejisi ile bu sıkıntının önlemini almak gerekir. İlk olarak suspect olmuş veritabanını kesinlikle detach…


“The target principal name is incorrect. Cannot generate SSPI context” Hatasının Çözümü(Set SPN)

Eğer SQL Server için set ettiğiniz domain kullanıcısının active directory üzerinde aşağıdaki hakları yoksa bu hatayı alırsınız. Hatanızın bununla ilgili olduğundan emin olmak için SQL…


“Server TCP provider failed to listen on [ ‘any’ 1433]. Tcp port is already in use.” Hatasının Çözümü

SQL Server Servisi’ini start etmek istediğinizde aşağıdaki gibi bir hata alabilirsiniz. Hata mesajından yola çıkarak event viewer(olay görüntüleyicisi)’a bakmanız gerekir. Sunucunun dili ingilizce ise home…


“Cannot drop the database ” because it is being used for replication.” Hatasının Çözümü

Replication kurdunuz ama bir süre sonra veritabanını replike etme ihtiyacınız sonra erdi ya da sadece test amaçlı kurmuştunuz ve replication’ı kaldırıp veritabanını silmek istiyorsunuz.  …