ColumnStore Index Nedir ve Nasıl Kullanılır?

ColumnStore Index SQL Server 2012 ile beraber hayatımıza girdi. Kolon bazlı indexleme diyebiliriz. Normalde index yapısı satır bazlı tutulur ve bu satırlar bir araya getirilerek…


SQL Server Execution Plan’daki JOIN Türleri

Bu makalede SQL Server’da TSQL sorgusu yazarken kullandığımız JOIN türlerinin( yani mantıksal join INNER,LEFT,RIGHT,FULL,CROSS) arka planda fiziksel olarak hangi join’e dönüştüğünü ve arka planda dönüştüğü…


SQL Server’da Join Türleri

Birden fazla tabloyu birbirine tablolardaki eş kolonlar aracılığıyla eşitleyerek bağlayıp tek bir sonuç kümesinde değiştirme işlemlerini join’leri kullanarak gerçekleştirebiliriz. Birkaç çeşidi vardır. Kullandığımız join çeşidine…


Full-text Search

Full-text Search varchar(max) gibi büyük text içeren kolonlarda arama yapmak için kullanılır. Aynı işlemi LIKE ile de yapabilirsiniz fakat LIKE performansı bu tip büyük text…


Veritabanının AUTO_CLOSE Özelliğini OFF Yaparak Performans Artışı Sağlamak

Auto_Close veritabanının bir özelliğidir. ON olarak set edilirse gelen her connection’dan sonra veritabanı açılıp kapatılır. Veritabanı her açılıp kapatıldığında da procedure cache’i temizlenir. Eğer veritabanı…