Kullanıcı Tanımlı Veritabanı Rolünün Yetkileri

Veritabanında kullanıcı tanımlı rol oluşturmayı Veritabanı Seviyesinde Rol Oluşturmak isimli makalede görmüştük. Peki bu oluşturduğumuz rolün yetkileri veya üye olduğu diğer roller neler? Bir önceki makalede…


Veritabanı Seviyesinde Rol Oluşturmak

Veritabanlarında user’ları yetkilendirirken db_datareader, db_datawriter, db_owner gibi sistem tanımlı rollerin yanında Execute, View Definition gibi veritabanı seviyesinde izinler de kullanılır. Aynı yetkilere sahip olmasını istediğimiz…


Veritabanı owner’ını değiştirmek(ALTER AUTHORIZATION)

Veritabanı owner’ları eğer sizin ya da kurumunuzda çalışan diğer dba arkadaşlarınızın kullanıcı hesabı ise veritabanı owner’larını sa olarak değiştirmek isteyebilirsiniz. Çünkü veritabanı owner’ı olan kişi…


Objeleri Şifrelemek(SP,Function,View)

Stored Procedurler, Functionlar ve Viewler genellikle her uygulamanın veritabanı katmanında kullandığı objelerdir. Bazı durumlarda çeşitli sebeplerle bu objelerin text kısımlarının şifrelenmesine ihtiyaç duyulabilir. Bir örnek…


Kolon Seviyesinde Şifreleme(Column Level Encryption)

SQL Server’da önemli bir tablonuzdaki önemli bir kolonunuzun içeriğini kimsenin görmesini istemeyebilirsiniz. Böyle bir durumda bu kolonu şifreli hale getirebilirsiniz. Kolonu şifreli hale getirmek için…