ORA-12502: TNS:listener received no CONNECT_DATA from client

Hata: İstemciler veri tabanına bağlanmaya çalıştığında “ORA-12502: TNS:listener received no CONNECT_DATA from client” şeklinde hata üretip bağlantı yapılamıyordu. Sebep: local_listener paremetresindeki host tanımının eksik yapılması.…


java.sql.SQLException: OALL8 is in an inconsistent state

SORUN: Sorgu çalıştırıldığında “java.sql.SQLException: OALL8 is in an inconsistent state” hatası alınıyor. SEBEP: Kullanılan JDBC sürücüsü ile bağlantı sağlanılan veri tabanı versiyonu uyumsuzdur. ÇÖZÜM: Uygulamada…


ORA-00600: internal error code, arguments: [kpoal8-1]

Sorun: Oracle veri tabanındaki db link ile sql server dan veri çekmeye çalışıldığında ORA-600 hatası  oluşuyor. Sebep: Veri tabanı parametrelerinden cursor_sharing parametresinin force olarak ayarlanması.…