ACFS dosya sisteminin boyutunun online olarak değiştirilmesi

ACFS dosya sisteminin boyutunu , herhangi bir umount yada disable volume işlemine gerek olmadan online olarak boyutunu değiştirebiliriz. Bunun için acfsutil aracını kullanıyoruz. İşlemler için…


“gcs log flush sync” bekleme olayının çözümü

Yoğun veritabanlarında genel sebebi redo log i/o performansının düşüklüğü yada yavaş interconnect bağlantısı olan “gcs log flush sync” şeklinde bekleme olayı görülmektedir. Bu bekleme olayının…


SQL Server Execution Plan’daki JOIN Türleri

Bu makalede SQL Server’da TSQL sorgusu yazarken kullandığımız JOIN türlerinin( yani mantıksal join INNER,LEFT,RIGHT,FULL,CROSS) arka planda fiziksel olarak hangi join’e dönüştüğünü ve arka planda dönüştüğü…


SQL Server’da Join Türleri

Birden fazla tabloyu birbirine tablolardaki eş kolonlar aracılığıyla eşitleyerek bağlayıp tek bir sonuç kümesinde değiştirme işlemlerini join’leri kullanarak gerçekleştirebiliriz. Birkaç çeşidi vardır. Kullandığımız join çeşidine…


Full-text Search

Full-text Search varchar(max) gibi büyük text içeren kolonlarda arama yapmak için kullanılır. Aynı işlemi LIKE ile de yapabilirsiniz fakat LIKE performansı bu tip büyük text…