RMAN-06091 hatası

RMAN ile işlemler sırasında RMAN-06091: no channel allocated for maintenance (of an appropriate type) şeklinde hata alındığında , bakım için yeni kanal açılması durumunda hata…


ASM disk rebalance ORA-15041 hatası

ASM disk işlemleri sonrasında rebalance işlemi  ORA-15041 hatası ile bitebilir. Bu hata yer kalmadığı anlamına gelmektedir. ASM operasyonlarını kontrol ettiğimizde ilgili hatayı görebiliriz.

Bu durumda…


Temp tablo alanının yeniden oluşturulması

Temp tablespace , bazen kontrolsüz büyüdüğünde , küçültme ihtiyacı duyulabilir. Bunun için temp tablo alanının daha küçük boyutlarda yeniden oluşturulması gerekmektedir. Bu işlemi online olarak…


Enterprise Manager repository’sini yeniden oluşturmak

Çoğunlukla Enterprise Manager , repository kaynaklı sorun yaşamaktadır. Sorunların tespiti ve çözülmesi , yeniden oluşturmaktan daha uzun sürdüğünden dolayı, yeniden oluşturmak her zaman daha kısa…


Restore point oluşturma ve kullanımı

Oracle 11g ve üzeri veritabanlarında flashback aktif durumdayken , kullanabileceğimiz özelliklerden biri olan restore point adın da anlaşılacağı gibi geri dönüş noktası oluşturmaya yaramaktadır. Veritabanımızın…