Extended Events Kullanarak DeadLock’a Düşen Sorguları Yakalamak

Uygulamacılar bazen deadlock hatası alırlar ve hangi sorgularda bu hatayı aldıklarını göremezler. Bu yüzden veritabanında deadlock hatası alıyoruz diyerek kapınızı çalabilirler. Böyle bir durumda Extended…


SQL Server’da DeadLock Nedir?

DeadLock nedir? Film yıldızı ismi gibi dursada uygulamalarda ciddi anlamda sıkıntıya sebep olmaktadır. DeadLock’ı kısaca özetlemek istersek iki veya daha fazla transaction’ın birbirini kilitlemesi ve…


the ‘microsoft.ace.oledb.12.0’ provider is not registered on the local machine hatasının çözümü

Bu hatayı sql server’a Excel gibi bir dosyadan veri import etmek istediğinizde alabilirsiniz. Çözüm olarak SQL Server’ın kurulu olduğunu sunucuya Microsoft Access Database Engine 2010…


SQL Server Compatibility Level Nedir(Upgrade Sonrası Compatibility Level)

SQL Server Compatibility Level, veritabanının SQL Server’ın hangi sürümüyle uyumlu olduğunu gösterir. Özellikle upgrade işlemlerinde daha az sorunla karşılaşılması için Microsoft’un sağladığı bir özelliktir. Küçük…


User, group, or role already exists in the current database hatasının çözümü

Veritabanını başka bir instance üzerinden taşıdınız ve login’i eski instance’dan yeni instance’a taşımak yerine bu veritabanı için yeni bir login oluşturdunuz.  “Loginleri başka bir instance’…