Etiket: Attach

ATTACH_REBUILD_LOG ile Log Dosyası Olmadan Attach Yapmak

Bazen log dosyası kaybolur ya da büyük olduğu için test ortamına aktarmak istemeyebilirsiniz. Böyle bir durum da ATTACH_REBUILD_LOG ile log dosyası olmadan veritabanını attach etmek mümkündür. Aşağıdaki script ile ASPNETDB veritabanını sadece mdf dosyası varken attach ediyoruz.   USE [master] GO CREATE DATABASE [ASPNETDB] ON ( FILENAME = N'C:\D\Backup\Aspnetmdf\aspnetdb.mdf' ) FOR ATTACH_REBUILD_LOG GO   Log dosyası […]

FileStream Veri İçeren Veritabanının Detach ve Attach Edilmesi

File Stream veri içeren bir veritabanını detach attach yöntemi ile başka bir diske taşımak isteyebilirsiniz. File Stream veri içeren veritabanını detach attach yöntemi ile taşımak normal detach attach yönteminden biraz farklıdır. “Veritabanı file(dosya)’larının disklerini değiştirmek” isimli makalemde detach attach yöntemi ile veritabanının disklerini değiştirme işlemini daha önce anlattım. Bu makalede de file stream veri içeren […]