Etiket: BSLN_MAINTAIN_STATS_JOB

ORA-12012: error on auto execute of job “SYS”.”BSLN_MAINTAIN_STATS_JOB” sorununun çözümü

BSLN_MAINTAIN_STATS_JOB işi , ORA-12012: error on auto execute of job “SYS”.”BSLN_MAINTAIN_STATS_JOB” ve ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error hataları ile sonlandığında çözüm olarak soruna sebep olan baseline bilgisinin silinmesi gerekmektedir. Bu hata genellikle , daha önceden bir instance için oluşturulmuş baseline mevcut ise ilgili instance’ın silindikten sonraki çalışmalarında karşılaşılmaktadır. Muhtemel hatalar aşağıdaki gibi olacaktır. SQL> EXEC […]