Etiket: grant all privileges

MySQL veritabanında yetkili kullanıcı oluşturulması

MySQL veritabanında kullanıcı oluşturmak için “CREATE USER” komıutu kullanılır. Bir kullanıcnın herhangi bir veritabanında tam yetkili olması için “GRANT ALL PRIVILEGES” komutu ile ilgili veritabanında olabilecek tüm yetkiler verilmiş olur. Root ile MySQL sunucusuna bağlandıktan sonra ilgili işlemler yapılmalıdır. mysql -u root -p Aşağıdaki şekilde yeni kullanıcı oluşturulabilir. mysql> CREATE USER 'test_user'@'%' IDENTIFIED BY 'sifre'; […]