Etiket: log_error

Mysql sunucularındaki hata dosyasının yerinin ve adının tespiti

Mysql sunucularında , hataların yazıldığı dosyanın (error log) ne olduğunun tespiti için aşağıdakai yöntemler kullanılabilir. SELECT komutu ile : mysql monitor aracı üzerinden “SELECT @@log_error;” komutu ile hata dosyasının yerini tespit edebiliriz. [root@mysqldb1 ~]# mysql -p -u root Enter password: Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id […]