Etiket: Paging

Sorgu Sonucunda Gelen Kayıtları Limitlemek ve Sayfalamak(OFFSET ve FETCH SQL Server Paging)

İstemci(Client)’ye sorgu sonucunun tamamını göndermek istemiyorsanız OFFSET ve FETCH yardımıyla sorgu sonucunun hangi satırından başlayıp kaç tane satırını döndüreceğini belirleyebilirsiniz.   Bir örnek yaparak çok daha kolay anlaşılabileceğini düşünüyorum. Aşağıdaki kod bloğunu inceleyelim.   İlk sorguda AdventureWorks2014Yeni veritabanındaki tüm kolanları City’ye göre sıralayarak select ediyoruz.   İkinci sorguda aynı sorgunun ilk 5 kaydı haricindeki diğer […]