Tag : Paging arşivleri - Veritabanı Bilgi Havuzu

Sorgu Sonucunda Gelen Kayıtları Limitlemek ve Sayfalamak(OFFSET ve FETCH SQL Server Paging)

İstemci(Client)’ye sorgu sonucunun tamamını göndermek istemiyorsanız OFFSET ve FETCH yardımıyla sorgu sonucunun hangi satırından başlayıp kaç tane satırını döndüreceğini belirleyebilirsiniz..

Read More