Etiket: Principle of Least Privilege

Oracle veritabanları için en az ayrıcalık ilkesinin uygulanması (Principle of Least Privilege)

Bilgisayar güvenliğinde önemli bir kavram olan en az ayrıcalık (POLP) ilkesi, kullanıcıların erişim haklarını işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları asgari izinlerle sınırlandırmaktır. En az ayrıcalık ilkesinde bir kullanıcının ihtiyacı kadar yetki verilmelidir. Bu sayede , kullanıcı ne yapması gerekiyorsa , sadece onunla ilgili yetkilere sahip olacaktır. Veritabanlarında da bu ilkeyi uygulayarak , güvenliği üst seviyelere […]