Etiket: PX Deq: Table Q Normal

PX Deq Credit: send blkd bekleme olayı

Oracle veritabanlarında çok fazla paralel sorgular çalıştırıldığında aşağıdaki bekleme olayları görülebilmektedir. PX Deq: Table Q Normal PX Deq Credit: send blkd PX qref latch Bu bekleme olaylarının sebebi , paralel yürütme için mesajların boyutunun belirtildiği parallel_execution_message_size parametresinin yetersizliğinden kaynaklanmakdır. Bu paremetrenin değeri 2148 byte ile  65535 byte arasında olabilir.  Parametrenin değerini aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz. Ancak, […]

12.2.0.1 versiyonundaki Oracle veritabanlarında parallel sorgulardaki ‘PX Deq: Table Q Normal’ bekleme olayı

12.2.0.1 versiyonundaki Oracle veritabanlarında parallel sorgular 29252790 numaralı bug sebebiyle ‘PX Deq: Table Q Normal’ bekleme olayına sebep olabilmektedir.  Sorgulardaki DOP değeri 1 den büyük olan her değer için bu bekleme olayı görülebilmektedir. Sorunun çözümü için 29252790 numaralı yama uygulanabilir. Ya da “_bloom_filter_enabled” parametresi session yada system genelinde FALSE olarak ayarlanmalıdır.   [oracle@oradb01 ~]$ sqlplus […]

Oracle veritabanı 12.2.0.1 versiyonundaki parallel sorgulardaki “PX Deq: Table Q Normal” bekleme olayı

12.2.0.1 versiyonundaki veritabanlarında “insert into select … ” şeklindeki sorgular,  DOP 32 olarak parallel çalıştırıldığında , tüm paralel proseslerde “PX Deq: Table Q Normal” şeklinde bekleme olayı görülmekte ve sorgu tamamlanmamaktadır. Farklı DOP ile çalıştırıldığında sorun yaşanmamaktadır. Sorun görülen sorgular aşağıdaki gibi olacaktır.  SQL> INSERT /*+ APPEND */ INTO TABLO SELECT .... Sorunun sebebi 29252790 […]