Etiket: shard

MongoDB Sharded Cluster Bileşenleri

MongoDb Sharding, birden fazla makineye verileri dağıtmak için kullanılan bir yöntemdir. Sharding sayesinde verilere erişmek daha performanslı olacaktır.  Sharding Cluster, üç ana bileşenden oluşur. Bunlar; Shard’lar: Bir collection’a ait verinin uygun bir kurala göre bir parçasının tutulduğu MongoDB instance’ıdır. Verinin shardlara bölünmesi, erişim esnasında sadece ilgili shard’ları ilgilendireceğinden performans artışı söz konusudur. Shard’lar, tek bir mongod […]