Etiket: with resample

UPDATE STATISTICS Nedir

Bu makalede istatistik, tablo ya da veritabanı bazında istatistiklerinizi UPDATE STATISTICS komutuyla nasıl güncelleyebileceğimizi anlatacağım. Bu makaleden önce “SQL Server’da İstatistik Kavramı ve Performansa Etkisi” isimli makaleyi okumanızı öneririm.     Aşağıdaki script yardımıyla HumanResources şemasındaki Department tablosunda bulunan AK_Department_Name isimli index’e ait istatistiği güncelleyelebilirsiniz. USE AdventureWorks2014Yeni GO  UPDATE STATISTICS [HumanResources].[Department] [AK_Department_Name]  GO      […]