Aylar: Mart 2017

29 Mar by Ahmet Duruöz Etiketler:,

Data Pump Export işleminin ORA-31693 ORA-02354 ve ORA-01555 hataları ile sonlanması

Expdp ile yedek alınırken lob alanı olan bir tabloya geldiğinde ORA-31693 ORA-02354 ve ORA-01555 hataları ile sonlanabilmektedir. Bunun iki temel sebebi bulunmaktadır. İlgili tablodaki LOB alanında corruption olabilir. İlgili tablonun LOB tetention değeri olması gereken gibi değildir. Expdp işlemi aşağıdaki şekilde sonlanmaktadır. [crayon-5bcfb2780cc94116429148/] 1. durumda ilgili corruption’ın düzeltilmesi gerekmektedir. Sonrasında hatasız tamamlanacaktır. 2. durumda ise […]
29 Mar by Ahmet Duruöz Etiketler:

cursor: mutex S bekleme olayına sebep olan sorgular

Bir oturum, paylaşılan modda bir mutex’i talep ettiğinde, başka bir oturum bu mutex’i aynı cursor nesnesinde özel modda tuttuğunda, Cursor Mutex S bekleme olayına sebep olur. Diğer bir deyişle Cursor Mutex S bekleme olayı oluştuğunda farklı iki session aynı sorgu üzerinde hard yada soft parsing yapmaya çalışmaktadır. Bunun sonucu olarak shared pool içerinde yüksek sayıda […]
27 Mar by Ahmet Duruöz Etiketler:, , ,

Global cache servisinin (LMSn) performansının arttıtılması

Global cache servis (LMSn) prosesleri , tampon önbelleğinde tutan instance’taki blokların tutarlı kopyalarını , talepte bulunan instance’ın foreground prosesine kopyalar. LMS aynı zamanda talepte bulunulan bloklardaki commit’lenmemiş işlemler üzerinde geri alma da gerçekleştirir. LMS proses sayısı aksi belirtilmesiği müddetçe 2’dir. Bu sayı yoğun RAC veritabanlarında yeterli değildir. Yeterli olmadığından dolayı veritabaınnda “gc current block 2-way” […]
27 Mar by Ahmet Duruöz Etiketler:, ,

Automatic Memory Management konfigürasyonu

Automatic Memory Management kullanılmayan veritabanlarında AMM konfigürasyonu sonradan da yapılabilir. Bunun için gerekli parametreleri değiştirip veritabanını yeniden başlatmak gerekiyor. Oracle veritabanlarında Automatic Memory Management (AMM) aktif durumda iken bellek değerlerinde çok sık grow ve shrink işlemi yapılırsa , veritabanında “cursor: pin S wait on X” veya “library cache lock” şeklinde bekleme olayları gözlemlenebilir. Bu durumda yapılması gereken […]
25 Mar by Ahmet Duruöz Etiketler:, ,

Bir kullanıcıya ait yetkilerin sorgulanması

Bir kullanıcıya verilmiş yetkilerin neler olduğunu data dictionary görüntüleriyle sorgulamak mümkündür. Kullanılabilecek başlıca görüntüler aşağıdaki gibidir : Tüm kullanıcıların yetkileri için : ALL_COL_PRIVS ALL_COL_PRIVS_MADE ALL_COL_PRIVS_RECD ALL_REPGROUP_PRIVILEGES ALL_TAB_PRIVS ALL_TAB_PRIVS_MADE ALL_TAB_PRIVS_RECD Kendi yetkilerimiz için : USER_AQ_AGENT_PRIVS USER_COL_PRIVS USER_COL_PRIVS_MADE USER_COL_PRIVS_RECD USER_REPGROUP_PRIVILEGES USER_ROLE_PRIVS USER_SYS_PRIVS USER_TAB_PRIVS USER_TAB_PRIVS_MADE USER_TAB_PRIVS_RECD Bu görüntüleri dilediğiniz koşullarda sorgulayabilirsiniz.