Etiket: _bloom_filter_enabled

13 May by Ahmet Duruöz Etiketler: ,

12.2.0.1 versiyonundaki Oracle veritabanlarında parallel sorgulardaki ‘PX Deq: Table Q Normal’ bekleme olayı

12.2.0.1 versiyonundaki Oracle veritabanlarında parallel sorgular 29252790 numaralı bug sebebiyle ‘PX Deq: Table Q Normal’ bekleme olayına sebep olabilmektedir.  Sorgulardaki DOP değeri 1 den büyük olan her değer için bu bekleme olayı görülebilmektedir. Sorunun çözümü için 29252790 numaralı yama uygulanabilir. Ya da “_bloom_filter_enabled” parametresi session yada system genelinde FALSE olarak ayarlanmalıdır.   [oracle@oradb01 ~]$ sqlplus […]
20 Mar by Ahmet Duruöz Etiketler: , ,

Oracle veritabanı 12.2.0.1 versiyonundaki parallel sorgulardaki “PX Deq: Table Q Normal” bekleme olayı

12.2.0.1 versiyonundaki veritabanlarında “insert into select … ” şeklindeki sorgular,  DOP 32 olarak parallel çalıştırıldığında , tüm paralel proseslerde “PX Deq: Table Q Normal” şeklinde bekleme olayı görülmekte ve sorgu tamamlanmamaktadır. Farklı DOP ile çalıştırıldığında sorun yaşanmamaktadır. Sorun görülen sorgular aşağıdaki gibi olacaktır.  SQL> INSERT /*+ APPEND */ INTO TABLO SELECT .... Sorunun sebebi 29252790 […]